Đã Đến Lúc Mở Ra Bước Ngoặt Mới Cho Ngành Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Việt Nam

Đã Đến Lúc Mở Ra Bước Ngoặt Mới Cho Ngành Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Việt Nam

Thay vì xem nhau là đối thủ, hạn chế lẫn nhau, đơn độc cạnh tranh trên trường quốc tế. Với AVF, chúng tôi đặt ý chí và niềm tin vào sự hợp tác - cùng phát triển, tạo nên sức mạnh cộng hưởng giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề.

Ngày 20/10/2020 vừa qua, Đại hội và Hội thảo lần thứ nhất của Hiệp hội Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Việt Nam AVF – sự kiện được xem là mang tính bước ngoặt của ngành xuất nhập khẩu thực phẩm trong nước đã diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, hơn 70 tổ chức, doanh nghiệp là các nhà xuất nhập khẩu, đại lý cấp 1, dịch vụ kho lạnh, hải quan, vận chuyển, ngân hàng, dịch vụ công... đã cùng nhau quy tụ, bước đầu xây dựng mạng lưới kết nối, môi trường kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm trong thời đại mới.