Tuyển dụng

Tuyển dụng


ポジション: BẢO TRÌ MÁY MÓC

給与: 8-15 TRIỆU/THÁNG

有効期限: 31/07/2020

詳細:

Ứng tuyển


Chỉ nhận file pdf, doc, docx